Novas 2023

DISCIPLINA

22 Out 2023

Sanción por dopaje

Sanción por dopaje

Con data 19 de outubro de 2023 foi dictada resolución do Xuíz de Disciplina da ACT pola que se declara firme a resolución do mesmo Xuíz de Disciplina, con data 2 de outubro de 2023, dictada no expediente disciplinario 7/2023 en virtude da cal e de acordo ao disposto no artigo 17 do Regulamento Disciplinario da ACT, imponse ao remeiro D. Roberto Torres López, pertencente ao club "Club de Remo Cabo da Cruz", unha sanción de inhabilitación para facer parte nas 4 primeiras regatas que sexan organizadas pola ACT pola comisión dunha infracción grave prevista no artigo 14 apartado O do Regulamento Disciplinario da ACT.

 

A sanción imposta é consecuencia da obtención dun resultado adverso ao se detectar a existencia dunha substancia prohibida na Lei Orgánica 11/2021, en concreto benzoilecgonina (metabolito de cocaína) nun control efectuado na desputa da primeira xornada da Ikurriña de Zarautz (19-08-2023).

 

De acordo á mesma resolución do Xuíz de Disciplina, o remeiro deberá someterse a un control antidopaxe, á súa costa, de forma previa á súa incorporación á primeira regata, despois da súa inhabilitación temporaria.

Voltar