Albisteak 2023

DIZIPLINA

02 Aza 2023

Laudo arbitrala

Laudo arbitrala

Atzo, 2023ko azaroaren 1ean, Traineruen Elkarteko (ACT) Arbitroak bere garaian Itsasoko Ama Klubeko Cristian Garma eta Alberto Landa arraunlariek, ACTko diziplina-epaileak 2023ko abuztuaren 8an 5/2023 diziplina-espedientean emandako ebazpenaren aurka aurkeztutako errekurtsoa PARTZIALKI ONESTEA ebatzi du. Ebazpen hori 2/2023 zenbakiko arbitraje-espediente gisa izapidetu da, eta honako hau erabaki da:

 

a) ACTko Diziplina Epaile Bakarrak Cristian Garma jaunari ezarri zion MILA ETA BAT (1.001 €) euroko ISUNARI EUSTEA, indarrean dagoen araudiaren araberakoa dela iritzita.

 

b) Alberto Landa jaunari ezarritako ZIGORRA ALDATZEA, bere jarrera arau-hauslea Garma jaunaren aurkako tentsio-egoera bat sortzera mugatu zela iritzita, izan ere, iruzkin desegoki edo garrasiren bat egin zuen, eta, batez ere, Garma jaunaren eraso batetik defendatu zelako eraso-saiakera batekin, eta, beraz, ez zelako izan 14 a) artikuluan aurreikusitako arau-hauste oso larria, ez eta larria ere, baizik eta 15. artikuluko c) idatz-zatian aurreikusitako arau-hauste arina, "Oso larritzat edo larritzat jotzen ez diren kirol- edo elkarte-arauen aurkako ekintza edo omisio argiak egiteari" dagokiona. Horiek horrela, eta Diziplinako Epaile Bakarrak kontuan hartu zituen inguruabar aringarriak aintzakotzat hartuta, eta, gainera, arbitraje-prozeduran elkarlanerako jarrera osoa izan zuela, Epaileak uste du, Diziplina Araudiaren 18. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Alberto Landa jaunari 4. paragrafoan aurreikusitako OHARTARAZPENA zehapena dagokiola, 18-4 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Itzuli